Proiectare

 • Proiectare drumuri
 • Proiectare poduri
 • Proiectare in domeniul infrastructurii feroviare
 • Proiectare in domeniul infrastructurii aeronautice
 • Proiectare instalații edilitare: alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de epurare
 • Proiectare instalații electrice – joasă / medie / inaltă tensiune
 • Proiectare instalații gaze naturale
 • Proiectare instalații sanitare
 • Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC)
 • Reactualizare Plan Urbanistic General (PUG)

Execuție

 • Lucrări de infrastructură
 • Rețele de apă
 • Rețele de canalizare
 • Rețele de gaze naturale

Studii

 • Studiu de fezabilitate
 • Studiu de prefezabilitate
 • Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI)
 • Studiu pedologic
 • Studiu agrochimic
 • Studiu geotehnic
 • Studiu hidrotehnic
 • Studiu hidrogeologic
 • Studiu topografic
 • Studiu de coexistenta
 • Studiu de impact
 • Amenajamente pastorale

Energie

 • Furnizare energie electrică
 • Distribuție energie electrică
 • Furnizare gaze naturale
 • Distribuție gaze naturale

Dezvoltare IT

 • Web Design
 • Web Development
 • UI & UX Development
 • SEO/SEM
 • Google/Facebook Advertising
 • Aplicații / ghiseu unic UAT
 • Consultanță IT

Expertize/Avize

 • Expertiză tehnică: - drumuri, - poduri, - construcții civile, industriale, agricole - alimentare cu apă - canalizare
 • Aviz tehnic de racordare a rețelei electrice (ATR)
 • Aviz de gospodărire a apelor (SGA)
 • Acord de acces a rețelei de distribuție gaze naturale

Servicii

In cadrul societății PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA puteți beneficia de următoarele servicii: